PRIVATUMO POLITIKA

Gerbiame ir saugome kiekvieno interneto tinklalapio www.eglutes.lt (toliau – Tinklalapis) lankytojo privatumą ir įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti Jūsų pateiktus duomenis.

Skirkite laiko šios privatumo politikos peržiūrėjimui ir, jeigu turėtumėte klausimų ar pasiūlymų, nedvejodami susisiekite su mumis bet kuriuo Jums patogiu būdu: adresu Miškinių g. 6B-1, Vilnius, telefonu +370 52700027, +370 683 94908 arba elektroniniu paštu info@eglutes.lt.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Jūsų asmens duomenų valdytojas yra uždaroji akcinė bendrovė „SKOGRAN“, teisinė forma: uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas: 300104144, adresas: Miškinių g. 6B-1, Vilnius, telefono Nr. +370 52700027, elektroninio pašto adresas: info@eglutes.lt.

 2. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kurią pateikiate Jūs pats/pati ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Svarbu: jeigu Jūs pateikiate mums kito asmens duomenis, turėtumėte iš anksto gauti tokio asmens sutikimą ir supažindinti jį su šia privatumo politika. Pateikdami kito asmens duomenis, Jūs patvirtinate, jog supažindinote jį su šia privatumo politika ir gavote jo sutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo (perdavimo, naudojimo ir kt.).

 3. Asmens duomenis tvarkome laikydamiesi visų šių su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų: (i) asmens duomenis tvarkome teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas); (ii) asmens duomenis renkame nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas); (iii) tvarkomi asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas); (iv) tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; imamės visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas); (v) asmens duomenis laikome tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas); (vi) asmens duomenis tvarkome tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

 4. Informuojame, kad privatumo politika nurodo tik tokios informacijos naudojimą ir atskleidimą, kurią mes gauname iš Jūsų per Tinklalapį. Kadangi Tinklalapyje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto tinklalapius, rekomenduojame prieš pateikiant asmens duomenis susipažinti su tų interneto tinklalapių privatumo politika. Lankytis trečiųjų šalių interneto tinklalapiuose galite savo pačių rizika. Tokios trečiosios šalys yra išimtinai atsakingos už savo interneto tinklalapiuose skelbiamos informacijos turinį, atitikimą taikomiems įstatymams, informacijos tikslumą, jose pateikiamą nuomonę, taip pat trečiosios šalies siūlomų prekių ir paslaugų kokybę. Trečiųjų asmens interneto tinklalapių turinio mes nekontroliuojame ir neatsakome už jokius duomenis, pateikiamus lankantis tokiuose interneto tinklalapiuose. Trečiųjų asmens interneto tinklalapiai nėra šios privatumo politikos objektas.

 5. Perduodami asmens duomenis per Tinklalapį, Jūs patvirtinate, jog susipažinote su privatumo politika ir su jos nuostatomis sutinkate, taip pat patvirtinate, kad asmens duomenys būtų tvarkomi Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Atkreipiame Jūsų dėmesį, jog privatumo politika yra privaloma bet kuriam asmeniui, kuris lankosi Tinklalapyje ir (arba) naudoja jame įdiegtas priemones, užsako prekes, paslaugas bei kitaip naudojasi Tinklalapiu ar jo dalimi, taip pat bet kokiais įrankiais arba bet kokiu kitu Tinklalapio turiniu. Jeigu Jūs nesutinkate su šia privatumo politika, Jūs negalite naudotis Tinklalapiu ir bet kokiomis paslaugomis, įrankiais, prieinamais Tinklalapyje, ar bet kokiu kitu Tinklalapio turiniu.

II. TVARKOMI ASMENS DUOMENYS

 1. Jūsų asmens duomenis tvarkome tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais tikslais bei teisėtais pagrindais.


  Asmens duomenų tvarkymo tikslas

  Tvarkomi asmens duomenys

  Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

  Nesutikimas su asmens duomenų tvarkymu

  Pasirengimas sudaryti pirkimo - pardavimo sutartį (asmeninės paskyros Tinklalapyje sukūrimas nepateikus prekių ar paslaugų užsakymo)

  Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, IP adresas

  Sutikimas

  Nesutikus tvarkyti asmens duomenis,  nėra galimybės sukurti asmeninę paskyrą Tinklalapyje

  Elektroninė prekyba (pirkimo - pardavimo sutarties sudarymas, vykdymas, įsiskolinimo valdymas, garantinis aptarnavimas)

  Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono ryšio numeris, prekių pristatymo adresas, IP adresas, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir kt.), PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, pirkimo istorija (įsigytos prekės ir paslaugos, kaina, užsakymo būsena ir pan.)

  Sutarties vykdymas


  Teisinės prievolės vykdymas

  Nesutikus tvarkyti asmens duomenis,  nėra galimybės sudaryti sutartį, įvykdyti sutartį, teikti garantinį aptarnavimą

  Užklausų administravimas (prašymų ir klausimų nagrinėjimas)

  Vardas, pavardė, elektroninio pašto, adresas, telefono ryšio numeris, IP adresas

  Sutikimas

  Nesutikus tvarkyti asmens duomenis, nėra galimybės pateikti atsakymų į užklausas

 2. Jūs esate atsakingas už savo asmens duomenų pateikimą, pateikiamų asmens duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, asmens duomenų savalaikį tikslinimą, jiems pasikeitus. Jūs taip pat esate atsakingas už savo prisijungimo prie asmeninės paskyros duomenų konfidencialumą bei už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus užsakymus ar kt.), kurie Tinklalapyje atliekami prisijungus naudojant Jūsų prisijungimo duomenis. Jūs turite saugoti savo prisijungimo prie Tinklalapio slaptažodį, prisijungimo vardą bei kitus duomenis. Jūs negalite atskleisti jokiems tretiesiems asmenims asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų asmens duomenys tapo Jums prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus mus informuoti. Jei praradote prisijungimo prie asmeninės paskyros duomenis, žinote ar įtariate, kad pašalinis asmuo sužinojo Jūsų prisijungimo prie asmeninės paskyros duomenis, privalote kuo greičiau mums apie tai pranešti ir kuo skubiau pakeisti slaptažodį. Jeigu Tinklalapiu naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Jūsų prie asmeninės paskyros naudodamasis Jūsų prisijungimo duomenimis, mes laikome, kad prisijungėte Jūs. Mes neatsakome už žalą Jums ir (ar) tretiesiems asmenims ir įgyjame teisę reikalauti iš Jūsų patirtų nuostolių atlyginimo, jeigu Jūs pateikiate netikslius, neteisingus, neišsamius asmens duomenis, nedelsiant nepatikslinate pasikeitusių asmens duomenų, laiku nepranešate apie Jūsų teisių pažeidimus.

 3. Jeigu, mūsų pagrįsta nuomone, Jūs pažeidėte bet kurią šios privatumo politikos nuostatų, mes turime teisę bet kada užblokuoti Jūsų asmeninę paskyrą.

 4. Prekių perdavimo metu mums ar prekes pristatančiam asmeniui susipažinti Jūsų asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Jūsų duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Šie asmens duomenys nėra tvarkomi.

III. TIESIOGINĖ RINKODARA

 1. Jūsų asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslu. Šiuo tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: (i) vardą, (ii) pavardę, (iii) elektroninio pašto adresą, (iv) telefono numerį, (v) adresą. Tik gavę atskirą Jūsų sutikimą (pvz., pažymėjus „varnelę“ prekių ar paslaugų užsakymo pateikimo metu, užsakymo patvirtinimo metu, užpildžius užklausą „GAUTI PASIŪLYMĄ“ ir pan.), Jūsų nurodytu elektroninio pašto adresu ir (ar) telefono numeriu, ir (ar) adresu siųsime Jums reklaminę informaciją (naujienlaiškius, publikacijas, pasiūlymus, atvirukus, skrajutes ir kt.). Jūsų sutikimas yra savanoriškas ir nėra būtinas. Jūs galite bet kuriuo metu išreikšti nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu. Tą galite padaryti šiais būdais: (i) raštu (pavyzdžiui, elektroniniu paštu, SMS žinute ir kt.) informuodami mus privatumo politikoje nurodytais kontaktais, (ii) paspaudę tam skirtą nuorodą siunčiamų naujienlaiškių apačioje. Reklaminės informacijos teikimas nutraukiamas tik Jūsų aiškiai nurodytais elektroninio pašto adresais ir (ar) telefono numeriais, ir (ar) adresais.

IV LANKYMASIS TINKLALAPYJE

 1. Tinklalapyje įdiegtos priemonės suteikia galimybę juo naudotis anonimiškai, t.y. naudotis taip, kad Tinklalapyje apie Jus būtų renkama tik anoniminė informacija. Tinklalapiu anonimiškai gali naudotis visi lankytojai, įskaitant tuos, kurie nėra užsiregistravę Tinklalapyje. Tinklalapiu galite naudotis anonimiškai tol, kol patys nenuspręsite kitaip, arba kol nenuspręsite Tinklalapyje atlikti veiksmų, kurie reikalauja atskleisti Jūsų asmeninę informaciją (pavyzdžiui, registruotis, susikurti „Paskyrą“, prisijungti prie savo „Paskyros“, pateikti prekių, paslaugų užsakymą ir pan.). Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Tinklalapis automatiškai nerenka jokių asmens duomenų.

V ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

 1. Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai (pvz., 3 (tris) metus nuo paskutinio Jūsų užsakymo pateikimo Tinklalapyje momento) ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu, yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos, nebent yra viršesnių teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Pasibaigus šiam terminui, asmens duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti.

VI  ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

 1. Jūsų asmens duomenys yra perduodami mūsų darbuotojams, jei to pagrįstai reikia šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

 2. Jūsų asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina pirkimo - pardavimo sutarčiai įvykdyti. Tinkamo pirkimo - pardavimo sutarties įvykdymo tikslu, Jūsų asmens duomenis perduodame: (i) savo partneriams, kuriuos pasitelkiame siekdami įvykdyti Jūsų užsakymą, (ii) asmenims, teikiantiems prekių pristatymo paslaugas, (iii) asmenims, teikiantiems garantinio aptarnavimo paslaugas.

 3. Jūsų asmens duomenis taip pat perduodame: (i) jei turime padaryti tai pagal įstatymą, (ii) siekdami apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų asmens duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums), (iii) ketinant parduoti mūsų veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui, (iv) pardavus mūsų veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

 4. Mes taip pat galime pasitelkti tam tikrus duomenų tvarkytojus (t.y. tam tikrus paslaugų teikėjus) Jūsų asmens duomenų tvarkymui. Tokie duomenų tvarkytojai galėtų būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios bendrovės, programinę įrangą kuriančios ir palaikančios bendrovės, ryšio paslaugas teikiančios bendrovės, veiklos internete analizę atliekančios bendrovės, rinkodaros paslaugas teikiančios bendrovės, kiti paslaugų teikėjai. Šiems mūsų pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik tiek, kiek tai yra būtina atitinkamoms jų paslaugoms teikti.

VII JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTŲ, TEISĖS

 1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę gauti iš mūsų patvirtinimą, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, taip pat teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis ir informacija apie asmens duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų gavėjus ar duomenų gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti asmens duomenys, duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti.

 2. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis. Jūs turite teisę reikalauti ištaisyti netikslius Jūsų asmens duomenis. Atsižvelgiant į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, Jūs turite teisę reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys. 

 3. Teisė reikalauti ištrinti duomenis ("teisė būti pamirštam"). Jūs turite teisę reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: (i) asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, (ii) atšaukiate sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir nėra jokio teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis, (iii) nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti Jūsų asmens duomenis, (iv) nesutinkate su Jūsų asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rtinkodaros tikslu, (v) Jūsų asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis Europos Sąjungos arba nacionalinėje teisėje nustatytos teisinės prievolės, (vi) Jūsų asmens duomenys tvarkomi neteisėtai.

 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą. Jūs turite teisę reikalauti apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, jei tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių: (i) užginčijate duomenų tikslumą (asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo), (ii) asmens duomenys tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to reikalaujate apriboti jų naudojimą, (iii) mums nebereikia Jūsų asmens duomenų duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, (iv) prieštaraujate Jūsų asmens duomenų tvarkymui (asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki kol bus patikrinta, ar mūsų teisėtos priežastys yra viršesnės už Jūsų priežastis).

 5. Teisė į duomenų perkeliamumą. Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos pateikėte mums  susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui. Naudodamasis savo teise į duomenų perkeliamumą, Jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenis tiesiogiai persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma.

 6. Teisė nesutikti. Jūs turite teisę nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tokiam tvarkymui arba siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tokios rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.

 7. Teisė pateikti skundą. Jeigu Jums kelia susirūpinimą mūsų veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma privatumo politikos arba teisės aktų reikalavimų, Jūs galite kreiptis į mus privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Nepavykus išspręsti klausimo su mumis, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

VIII SLAPUKAI

 1. Tinklalapyje yra naudojami slapukai (angl. „Cookies“). Slapukas yra nedidelis failas, atsiųstas į įrenginį, Jums besilankant Tinklalapyje. Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. 

 2. Slapukus galite valdyti per savo naudojamos naršyklės nustatymus pasirinkdami, kuriuos slapukus norite priimti ir kuriuos ištrinti. Slapukų galite atsisakyti bet kuriuo metu ištrindami slapukus iš savo naršyklės, kurioje jie yra įdiegti. Slapukų valdymas priklauso nuo Jūsų naudojamos naršyklės. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas, blokavimas ir pan. gali sulėtinti naršymo Tinklalapyje spartą, apriboti tam tikrų Tinklalapio funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Tinklalapio. Daugiau informacijos apie tai, kaip valdyti slapukus, ieškokite www.aboutcookies.org.

 3. Duomenys apie naudojamus slapukus:

  Slapuko pavadinimas

  Tiekėjas

  Slapuko aprašymas

  Galiojimo laikas

  PrestaShop

  eglutes.lt

  Slapukas, skirtas šifruotai lankytojo sesijos informacijai saugoti ir elektroninės komercijos paslaugai suteikti.

  19 dienų

  fr

  facebook.com

  Slapukas, skirtas rinkodaros tikslams.

  3 mėnesiai

  test_cookie

  doubleclick.net

  Slapukas patikrina, ar lankytojo naršyklė palaiko slapukus.

  Sesija

  ads/ga-audiences

  google.com

  Slapukas renka informaciją apie lankytojų elgseną interneto svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

  Sesija

  _gat

  eglutes.lt

  Google Analytics slapukas, reikalingas užklausų srauto valdymui.

  Sesija

  _gid

  eglutes.lt

  Slapukas renka informaciją apie lankytojų elgseną interneto svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją.

  Sesija

  __utm.gif

  google-analytics.com

  Naudojamas Google Analytics statistinei informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti (renkama informacija apie naudojamą naršyklę, kompiuterį, apsilankymus, praleistą laiką).

  Sesija

  IDE

  doubleclick.net

  Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną Google DoubleClick tinkle ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei pasiūlymams optimizuoti ir pateikti kitose svetainėse

  1 metai

  _hjClosedSurveyInvites

  hotjar.com

  Slapukas nustatomas, kai lankytojas atlieka kokius nors veiksmus su iškylančiu apklausos modaliniu langu. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad jau rodytas pakvietimas nebūtų rodomas pakartotinai.

  365 dienos

  _hjDonePolls

  hotjar.com

  Slapukas nustatomas, kai lankytojas pateikia informaciją „Feedback Poll“ valdiklyje. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad valdiklis liktų sumažintas naršant internetinėje svetainėje.

  365 dienos

  _hjMinimizedPolls

  hotjar.com

  Slapukas nustatomas, kai lankytojas sumažina „Feedback Poll“ valdiklį. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad valdiklis liktų sumažintas naršant internetinėje svetainėje.

  365 dienos

  _hjDoneTestersWidgets

  hotjar.com

  Slapukas nustatomas, kai lankytojas pateikia informaciją „Recruit User Testers“ valdiklyje. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad valdiklis liktų sumažintas naršant internetinėje svetainėje.

  365 dienos

  _hjMinimizedTestersWidgets

  hotjar.com

  Slapukas nustatomas, kai lankytojas sumažina „Recruit User Testers“ valdiklį. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad naršant internetinėje svetainėje valdiklis liktų sumažintas.

  365 dienos

  _hjIncludedInSample

  hotjar.com

  Naudojamas nustatyti, ar lankytojas patenka į imtį, kuri naudojama atliekant vartotojo elgsenos analizę.

  365 dienos

  _hjShownFeedbackMessage

  hotjar.com

  Slapukas nustatomas, kai lankytojas sumažina ar užbaigia „Incoming Feedback” valdiklį. Naudojamas siekiant užtikrinti, kad naršant internetinėje svetainėje valdiklis liktų sumažintas.

  365 dienos

 4. Visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Patinka“, „Sekti“ naudojimą bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Tinklalapyje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Tinklalapyje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

 5. Rekomenduojame susipažinti su trečiųjų asmenų privatumo pranešimais ir tiesiogiai susisiekti su tokiais trečiaiasiais asmenimis, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.IX BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Norėdami informuoti mus apie privatumo politikos pažeidimą, turėdami klausimų, pretenzijų, pasiūlymų ar jei Jums reikalinga mūsų pagalba dėl privatumo politikos aiškinimo ar jos taikymo, prašome kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu: adresu Miškinių g. 6B-1, Vilnius, telefonu +370 52700027 arba elektroniniu paštu el. paštu info@eglutes.lt. Atsakymą į Jūsų kreipimąsi mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų paklausime nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos. 

 2. Mes pasiliekame sau teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra koreaguoti šią privatumo politiką ar bet kurią jos dalį ir bet kurią su tuo susijusią informaciją. Tokia pakeista privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Tinklalapyje. Todėl skatiname Jus privatumo politiką peržiūrėti periodiškai ir įsitikinti, kad Jus tenkina aktuali privatumo politikos versija.